Get Adobe Flash player

FSC Thailand

โครงการประเทศสีเขียว

โครงการออมทรัพย์สีเขียว

โครงการการศึกษาสีเขียวฯ

โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)

โครงการชุมชนสีเขียวฯ

IDLS

ดวงใจของแผ่นดิน

ดวงใจของแผ่นดิน

ข่าวกิจกรรมมูลนิธิ

เลื่อนวันและเวลาจัดรายการพิเศษฯวันพฤหัสบดี, ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
กิจกรรมเกี่ยวกับสภากาชาดไทยวันพฤหัสบดี, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สถิติผู้เยี่ยมชม

078229
วันนี้วันนี้42
เมื่อวานเมื่อวาน32
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้114
เดือนนี้เดือนนี้864
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด78229

ผู้ออนไลน์ขณะนี้

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ร่วมปลูกป่า 984ล้านต้น

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศสีเขียว

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา
พลตรี หม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธ์ุ พลตรี หม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธ์ุ
ประธานที่ปรึกษา
หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์
รองประธานที่ปรึกษา
นายพงศ์ปิยะ ปิยะสิรานนท์
รองประธานที่ปรึกษา
นายจำรัส วิโรจนาภา
รองประธานที่ปรึกษา
นายประสงค์ เบญจวรธรรม
รองประธานที่ปรึกษา
  นายอนันต์ พรหมดนตรี
รองประธานที่ปรึกษา
นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์
รองประธานที่ปรึกษา
พันตรี ชัย​ธวัช เงินเงื่อนสุข พันตรี ชัย​ธวัช เงินเงื่อนสุข
รองประธานที่ปรึกษา
ผกร.อ.ฐิติกร เสมาเงิน ผกร.อ.ฐิติกร เสมาเงิน
รองประธานที่ปรึกษา
นายอนุสรณ์ รัตนสนธิ์
 รองประธานที่ปรึกษา
นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ นายกฤษดา บุนนาค
รองประธานที่ปรึกษา
นายอาภิพัฒน์ พิทยานรเศรษฐี
รองประธานที่ปรึกษา
นางปทิตตา อิงลิช นางสาวปทิตตา เตชาวรวัฒน์
รองประธานที่ปรึกษา
ดร.นชชภร วรมุสิก ดร.นชชภร วรมุสิก
รองประธานที่ปรึกษา
  ดร.ศริญญา สิทธาไชย
รองประธานที่ปรึกษา
นางทิพวรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์ นางทิพวรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์
รองประธานที่ปรึกษา
นางสาวราวัลย์ จเรวงศ์ นางสาวราวัลย์ จเรวงศ์
รองประธานที่ปรึกษา
นางสาวสิทธิณี กิตติสิทโธ
กรรมการที่ปรึกษา
นางอรณัฏฐ์ษา อนุมาตรธรรม นางอรณัฏฐ์ษา อนุมาตรธรรม
กรรมการที่ปรึกษา
ดร.พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนันท์ ดร.พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนันท์
กรรมการที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา
กรรมการที่ปรึกษา
 

นางสาวกวินนาฎ ภัทรอานันท์
กรรมการที่ปรึกษา
นางสาวประภัสสร ศรีเมือง
กรรมการที่ปรึกษา
นางอาร์มัรยีตกอร์ ดูวา อ.อาร์มัรยีตกอร์ ดูวา
กรรมการที่ปรึกษา
  ดร.รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์
กรรมการที่ปรึกษา
นายรติกร ทองคำปัน
กรรมการที่ปรึกษา
อ.วรรัตน์ สิทธิการ (ซินแส แบงค์)
กรรมการที่ปรึกษา
นายสมัสชา มะโนนัย
กรรมการที่ปรึกษา
นายอรรณพ จินตบุตร นายอรรณพ จินตบุตร
กรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการมูลนิธิประเทศสีเขียว
นายพงศรันทร์ ซุ้นสุวรรนศรี นายพงศรันทร์ ซุ้นสุวรรนศรี
ประธานกรรมการ
นายนิตย์ พู่พิทยาสถาพร นายนิตย์ พู่พิทยาสถาพร
รองประธานกรรมการและเลขาธิการ
นางประไพรัตน์ คณาวิทยา นางประไพรัตน์ คณาวิทยา
กรรมการและเหรัญญิก
นายวัตชภณ พัทไชยวงศ์ นายวัตชภณ พัทไชยวงศ์
กรรมการ
นายซูดิง แจ้งกุลบุตร
กรรมการ